Vergi borcu yapılandırma: 'Vergi aflarının' getirileri, götürüleri neler?

Eklenme tarihi : 3 Haziran 2021 Perşembe 14:06
Vergi cezaları ve sigorta primleri gibi bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçların yapılandırılması öngörülüyor.

Yapılandırılan diğer borçlar arasında belediyelerin su, atık su ve katık atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yer alıyor.

Ayrıca taşıtlara, motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte ödenecek.

Türkiye'de vergi borcu yapılandırmaları, günlük kullanımdaki adıyla "vergi afları" artık istisna olmaktan çıkıp rutin haline geldi.

Cumhuriyet tarihinde yapılan 36 vergi borcu yapılandırmasının 10'u son 19 yılda yapıldı.

Vergi borcu yapılandırması, maliyenin nakit sıkıntısı yaşadığı dönemlerde nakit akışı ve borçlarını ödemekte zorluk yaşayan mükelleflere de kolaylık sağlıyor.

Ancak uygulamanın çok sık yapılması, beraberinde olumsuz etkiler de getiriyor.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sık çıkan "vergi aflarının" toplumsal adaleti ve vergi adaletini, bireyin devlete hissettiği aidiyet duygusunu zedelediğini ve uzun vadede de maliyenin vergi tahsilatı yeteneğini azalttığını söylüyor.

KAYNAK: BBC TÜRKÇE - AYLİN YAZAN / MESUT ERSÖZ