Ve Bülent Arınç da 'Paralel' ilan edildi

3 Şubat 2016 Çarşamba 06:17
Ve Bülent Arınç da 'Paralel' ilan edildi
Bülent Arınç'ın peş peşe yaptığı çıkışlar iktidar medyasını harekete geçirdi. Muhalif ve farklı her sesi 'Paralel' ilan eden iktidara yakın medya, Bülent Arınç'ı da 'Paralel' ilan etti.

İktidara yakın medya farklı her sesi paralel ilan etmeye devam ediyor. Bundan nasibini alan son kişi ise Bülent Arınç oldu.

 

Kayyum tarafından el konulduktan sonra AKP'nin yayın organına dönüşen Bugün gazetesi, Arınç’ın Cemaatin ilk vakfı TÖV’ün kurucusu olduğunu iddia ederek, vakıf hakkında yürütüldüğü iddia edilen soruşturma üzerinden Arınç’ı üstü kapalı tehdit etti.

 

Öte yandan yine iktidara yakın Güneş gazetesi de bugün manşetten Bülent Arınç'ı hedef aldı.

 

İşte Bugün’ün o haberi:

 

"FETÖ ve Doğan Grubu medyasında boy gösteren Bülent Arınç’ın 41 sene önce, FETÖ’nün ilk vakıflarından olan İzmir’deki Türkiye Öğretmenler Vakfı’nın (TÖV) kuruluşunda yer aldığı ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturmada elde ettiği bilgilere göre Arınç da vakfın kuruluşunda yer aldı. Hakkında 5 yakalama kararı bulunan ve ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fethullah Gülen’in başında olduğu FETÖ’nün ilk tohumları 1970’li yıllarda atıldı. 1975 yılında Edremit’ten Manisa’ya vaiz olarak atandı. Gülen, 1 yıl sonra da İzmir’e geçerek burada Bozyaka Camii’nde çalışmaya başlayadı. Bir yandan da her Cuma Bornova Merkez Camii’nde vaaz veriyordu. Bu camide edindiği ilişkileriyle İzmir Bahçelievler 502 Sokak 39 numaralı binada örgütün ilk sosyal ağı kuruldu. Bülent Arınç’ın da yer aldığı 58 kişi Türkiye Öğretmenler Vakfı’nı (TÖV) kurdu. FETÖ’nün ilk oluşum tohumlarının atıldığı TÖV, aynı zamanda örgütün yayın organlarından olan Sızıntı Dergisi’ni de çıkarıyor.

 

TÖV’ÜN KURUCULARI

 

Rahim Tuğral, Veli Kayhan, Mehmet Atalay, Şeraffettin Kocaman, Yunus Şahin Işık, Cahit Yeniçağ, İbrahim Hasgür, Mehmet Yavuz, Sahir Erel, Ömer Nuray, Ali Candan, İsmail Özgür, Kemal Dündar, Hayri Altınok, Mehmet Yılmaz, Ömer Büyükpepe, M.Yesari Kahraman, Davut Yıldız, Bilal Bulut, Abdullah Bilgin, Sıddık Dursun, A.Turan Bulut, Mustafa Boybey, Sadi Boyacı, Eşref Yılmaz, Mehmet Kılıçoğlu, Ali Burukgazi, Nevzat Kanbuluk, Gündüz Teoman, Abdullah Aymaz, Şeref Şimşek, Seyfi Gelgit, Hüseyin Kaytan, Sadık Cüce, Fevzi Yıldız, Selahattin Ekici, Hamit Akpınar, Fethullah Kaçar, Mehmet Akdoğan, Zafer Ayvaz, Nuri Bingöl, Bekir Dündar, Bahattin Karataş, Mehmet Aşıcı, Mehmet Kesebir, Sait Kebeli, İsa Saraç, Selahattin Yeşilyurt, Ali Bayram, İbrahim Erkul, Şeref Kuru, Bahaeddin Doğancı, Ali Demir, Hayri Demirci, Celal Doğan, Zeki Şanlı, Atilla Gülsu ve Bülent Arınç.

 

Eğitim kadrosunun beyni

 

Vak­fın tü­zü­ğün­de, ku­ru­luş ama­cı “Her de­re­ce­de­ki öğ­ret­men­ler ara­sın­da iç­ti­ma­i, kül­tü­rel, ma­ne­vi, mes­le­ki, da­ya­nış­ma­yı te­min et­mek ve des­tek­le­yi­ci her tür­lü yar­dım­da bu­lun­mak ga­ye­siy­le ku­rul­muş­tur. Va­kıf ga­ye­si­ne uy­gun ça­lış­ma­lar ya­pa­bil­mek için şart­lı ve şart­sız gay­ri­men­kul­ler ik­ti­sap ede­bi­lir, ki­ra­la­ya­bi­lir ve şart­lı şart­sız ba­ğış­la­rı ga­ye­si­ne gö­re kul­la­na­bi­li­r” di­ye bil­di­ril­di.
An­cak va­kıf ya­pı­lan­ma­sı al­tı­na ilk ola­rak İz­mi­r’­den baş­la­na­rak FE­TÖ­’ye bir­çok eği­tim ku­ru­mun­dan ele­man top­lan­dı. Va­kıf üze­rin­den FE­TÖ­’ye ya­kın eği­tim­ci­le­re des­tek kre­di­le­ri ve­ri­le­rek, ör­gü­te adam ka­zan­dı­rıl­dı.

Kurucuları arasında şoförü de var

 

25 bin TL sermayeyle kuruldu

 

1976 yılında kurulan TÖV için 25 bin TL verildi. Birinci dereceden kurucuları arasında Melih Nural da vardı.

 

TÖV, 9 Ağustos 1976’da faaliyetlerine başladı. Kurucular olarak Melih Nural ve Ahmet Kemerli’nin isimleri yer aldı. 25 bin TL sermaye ile kurulan ve FETÖ’nün birinci dereceden kuruluşları arasında yer alan TÖV’ün kurucu üyelerinden olan Ömer Nuray, ilk dönemlerde İzmir’de Gülen’in şoförlüğünü yapıyordu. Kuruculardan Şerafettin Kocaman, Nil Tuna ve Işık Yayınları’nda genel müdürlük yaptı. Daha sonra FETÖ’nün en önemli mali kaynaklarından olan Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yapan Kocaman, 2012’de öldü. Diğer vakıf kurucularından İbrahim Hasgür, örgütle ilişkisini “Bir gü­n bunların hesabı sorulur” açıklamasıyla ilan etmişti. / Ünsal ERGEL - BUGÜN GAZETESİ