Pelikanlar 'kamu yararına dernek' statüsü kazandı

21 Kasım 2020 Cumartesi 13:13
Pelikanlar 'kamu yararına dernek' statüsü kazandı
Kamuoyunda 'Pelikan grubu' olarak bilinen, Bosphorus Global adıyla da tanınan Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği’ne ‘kamu yararına dernek’ statüsü verildi.

Derneğin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "5. yılımıza ‘Kamu Yararına Dernek’ statüsü kazanarak girdik. Ülkemiz için çalışmaya ve Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi.

 

5253 sayılı Dernekler Kanunu'na göre kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere en az yedi gerçek veya tüzel kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe dernek deniliyor. Bazı derneklere ise Cumhurbaşkanı Kararı ile ‘kamu yararına dernek’ statüsü verilebiliyor. Bu nitelik sayesinde birçok vergi kolaylığı sağlanıyor.

 

Bir derneğin kamu yararına çalışan dernek sayılabilmesi için en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve faaliyetlerinin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması şartı aranıyor.

 

Dernekler Yönetmeliği'nin 49’uncu maddesine göre kamu yararına çalışan dernek sayılabilmek için şu şartlar aranıyor:

 

a) En az bir yıldan beri faaliyette bulunması,

 

b) Son bir yıl içindeki, 200.000 Türk Lirasını geçen alım ve satım işlemlerinin rekabet koşullarına uygun yapılması,

 

c) Amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin, üyelerinin dışında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması,

 

d) Yıl içinde elde ettiği gelirin en az yarısının bu amaçla harcanması,

 

e) Sahip olduğu mal varlığının ve yıllık gelirinin tüzüğünde belirtilen amacı gerçekleştirecek düzeyde olması gerekir.

 

Bu şartları taşıdığına inanılan derneğin başvurusu değerlendirilirken ilgili bakanlıklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınıyor. Bu teklif daha sonra Cumhurbaşkanı Kararı ile kesinleşerek kamu yararına çalışan dernek statüsü verilebiliyor.