AKM: Fotoğraflarla dünden bugüne İstanbul'un ikonik yapısı

Eklenme tarihi : 29 Ekim 2021 Cuma 11:11
AKM: Fotoğraflarla dünden bugüne İstanbul'un ikonik yapısı
Türkiye'nin ilk opera binası olarak tasarlanan Atatürk Kültür Merkezi,'nin temelleri 1946 yılında atıldı. İlk projesi Mimar Feridun Kip ile Mimar Rüknettin Güney tarafından çizildi. Ancak maddi kaynak yetersizliği nedeniyle inşaat yedi yıl sonra Bayındırlık Bakanlığı'na devredildi.