CHP: Ekonomi, 21 göstergenin 10'unda kırmızı alarm veriyor

12 Ocak 2018 Cuma 09:44
CHP: Ekonomi, 21 göstergenin 10'unda kırmızı alarm veriyor
"Döviz pozisyon açığı 212 milyar dolara ulaşan reel sektör firmalarının zorda kalmaları, iflasları tetikleyebilir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yükselen piyasa ekonomileri için kırılganlık göstergelerinden oluşan “Alarm Haritası”nda, Türkiye’nin 21 göstergenin 10’unda “alarm” vererek, diğer ülkelerden ayrıştığını söyledi.

 

Erdoğdu, Uluslararası Finans Enstitüsü’nün, yükselen piyasa ekonomileri için kırılganlık göstergelerinden oluşan “Alarm Haritası” açıkladığını bildirerek, kırılganlıkların üç boyutu olduğunu, bunların birincisinin “dış finansmana bağımlılık”, ikincisinin “yurtiçi reel sektör ve finans sektörünün kırılganlıkları” ve üçüncüsünün ise “makroekonomik uyumun kapsamını etkileyebilecek siyasi inandırıcılık ve istikrar” olduğunu kaydetti.

 

Görüşlerini yazılı açıklamayla ileten Erdoğdu’nun verdiği bilgiler özetle şöyle;

 

* Son açıklanan ekonomik veriler ve yaşanmakta olan eğilimler ile bunlara katkı yapan gelişmeler, ekonomiyi kırılganlaştırmaya devam ediyor.

 

İflaslar tetiklenebilir

 

* Tablonun ‘dış finansmana bağımlılık’ kategorisinde Türkiye ciddi şekilde diğer ülkelerden “kırmızı alarm”la ayrışıyor.

 

* Türkiye’nin uzun süredir devam eden en can alıcı risk noktası; GSYH’nin yüzde 25’ine denk gelen dış finansman ihtiyacı. Ekonomiyi yeniden ihracat yönelimli hale getirmeye yardımcı olacak ve verimliliği zaman içinde artıracak yapısal reformlar ile iç tasarrufların teşvik edilmesine yardım edecek önlemler alınması gerekli. Ancak hükümetin bu konuda elle tutulur bir önlemi olmadığı gibi o yönde bir çabası da yok.

 

* Dış Finansman Kırılganlık Endeksi’nde, ‘rezerv yeterlilik oranı’ ile ‘reel efektif döviz kuru sapması’nda Türkiye’nin alarm verdiğine dikkat çeken Erdoğdu, ‘döviz rezervinin kısa vadeli yükümlülükleri karşılama oranında kırmızı alarm söz konusu.

 

* Bu durum, yönetimdeki keyfilik ile demokrasi ve hukuk açığının, dış politikada gerilimin, herkesle kavga etmenin doğal sonucu. 4 Net döviz pozisyon açığı 212 milyar dolara ulaşan reel sektör firmalarının zorda kalmaları, iflasları tetikleyebilir.

 

Sekizinde birinci

 

Erdoğdu, “Türkiye, dış finansmanın kırılganlığı, cari açığın milli gelire oranı, rezerv yeterlilik oranı, reel efektif döviz kurundaki oynaklık, yurtiçi finansal kırılganlık, finans dışı şirketlerin yükümlülüklerinin milli gelire oranı, özel sektörün kredi genişlemesi ve nominal yurtiçi fiyatların değişimi kategorilerinde birinci sırada yer alıyor” dedi.